O Jarošovjanu

Minipivovar Jarošovjan vznikl v září roku 2012 pod názvem minipivovar Jarošov. V současné době jsme ve fázi homebrewingu.